நிதி அமைச்சராக பஷில் ராஜபக்‌ஷ

நிதி அமைச்சராக பஷில் ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் பதவியேற்றார்.

?பொருளாதாரக் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டச் செயற்படுத்துகை துறை அமைச்சராக ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ பதவியேற்றார்.

Next Post

ராஜபக்ஷ குடும்பம்.

Thu Jul 8 , 2021
ராஜபக்ஷ குடும்பம்.?? ?ஜனாதிபதி – கோட்டபாய ராஜபக்ஷ ?பிரதமர் – மகிந்த ராஜபக்ஷ ?நிதி அமைச்சர்- பஷில் ராஜபக்ஷ ?விளையாட்டு துறை அமைச்சர்- நாமல் ராஜபக்ஷ ?நீர்ப்பாசன அமைச்சு மற்றும் உள்ளகப் பாதுகாப்பு, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர் – சமல் ராஜபக்ஷ

You May Like